شماره حسابهاي دانشگاه

 

شماره حسابهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
بانك ملي حساب سيبا

شهريه

0103076441008

خوابگاه

0105379313003

خدمات دانشجويي

0105379310009

اقساط وام دانشجويي

0105379301002

 

 

 
 
 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط